Lešenári - Švajčiarsko

Krátky popis

Montáž a demontáž lešenia

Náplň práce

- zakladanie lešení s prihliadnutím na nosnosť podkladu
- montovanie lešení pozdĺž fasád budov
- osádzanie ochranných zábradlí, ochranných sietí, rebríkov, podláh a zarážok brániacich pádu predmetov z lešenia
- zodpovedanie za správne založenie, ukotvenie a zmontovanie lešenia
- demontovanie lešení a ochranných sietí po ukončení stavebných prác

Požiadavky zamestnania

- prax v odbore
- NJ - dorozumievacia úroveň
- vlastné auto

O spoločnosti

Švajčiarská lešenárska spoločnosť

Výhody

- zabezpečíme povolenie k pobytu, ubytovanie, povinné zdravotné poistenie
- bezplatné spracovanie ročného zúčtovania dane vo Švajčiarsku
- bezplatné spracovanie podkladov pre získanie rodinných prídavkov (150-200 CHF/mesiac, v závislosti od kantónu)
- týždenné vyplácanie mzdy, príp. mimoriadne zálohy
- možnosť nadčasov
- zamestnanie dlhodobého charakteru,po ukončení diela Vám agenúra pravidelne zabezpečuje prácu na ďalších projektoch vo Švajčiarsku
- nepretržitá pomoc zo strany Vášho personálneho poradcu

Späť